2021-02-25

Näin optimoit lineaarijärjestelmän hinnan ja suorituskyvyn

Savings

On ymmärrettävää, että halvin on harvoin paras. Mutta kysymyshän on siitä, mikä on hyvä hinta-laatusuhde. Miten pitää ajatella, jos haluaa varmistaa, että lineaarijärjestelmästä tulee kaikilta osin täysin optimaalinen?

Oikeat komponentit lineaarijärjestelmässä takaa parhaan hinnan ja suorituskyvyn

Ensimmäinen askel hinnan ja suorituskyvyn optimoimiseen on, ettei ylimitoita lineaarijärjestelmää. Yleinen virhe on käyttää komponentteja, joiden kapasiteetti ylittää tarpeen, mikä tekee niistä turhan kalliita.

Usein on täysin mahdollista valita komponentteja, joilla on pienempi kapasiteetti kuitenkaan vaarantamatta itse ratkaisun toimivuutta ja luotettavuutta. Lähtökohtana tulee olla lineaarijärjestelmän vaatimukset nopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja kuormamomentin suhteen. Tämän jälkeen valitaan komponentti, jonka kapasiteetti vastaa juuri näitä vaatimuksia. Ei tarvita kiskoa, joka kestää tuhat kiloa, ellei kuormitus koskaan ylitä sataa kiloa.

Mitoita vaatimusten perusteella, ei ulkonäön

Komponenttien visuaalinen yhteensopivuus voi joskus olla toiveena. Suuren koneen rakenteeseen kuuluu esimerkiksi usein suuret teräspalkit. Tällöin saattaa tuntua oudolta asentaa kelkka kiskoon, joka näyttää olevan ohut kuin tulitikku. Mutta ulkonäkö pettää, sillä ohut kisko voi kestää jopa kuuden tonnin kuormituksen.

On täysin ymmärrettävää, että joskus haluaa mitoittaa ulkonäön perusteella, mutta silloin järjestelmästä tulee usein erittäin ylimitoitettu, mikä ei juuri optimoi hintaa suhteessa suorituskykyyn.

  Lataa tarkistuslista

Ajattele taloudellisesti kaikissa suunnitteluvaiheissa

Valitsemalla oikein mitoitetut komponentit löydät optimaalisen tasapainon hinnan ja suorituskyvyn välillä. Mutta pitää myös ajatella järkevästi suunnitteluvaiheessa. Vaihtoehtoinen ratkaisu voi joskus mahdollistaa halvemman mutta samat vaatimukset täyttävän komponentin käytön.

Esimerkiksi teleskooppikisko voidaan joissakin tapauksissa optimoida. Tavallisesti ne iskevät vain yhteen suuntaan ja niillä on tietty iskunpituus. Mutta jos käytät teleskooppikiskoa, joka iskee molempiin suuntiin, voit tulla toimeen lyhyemmällä pituudella, mikä vähentää komponentin hintaa tinkimättä toiminnallisuudesta. Tällainen ratkaisu ei tietenkään toimi kaikissa järjestelmissä, mutta se on esimerkki siitä, miten hyvän suunnittelun avulla voidaan leikata hankintakustannuksia.

Lue lisää lineaarijärjestelmistämme

Katso ratkaisumme

Näin optimoit hankintasi

Kerro ystävälle tai kollegalle: