2021-03-30

Mikä on lineaarijärjestelmien ja -ratkaisujen normaali toimitusaika?

Time

Lineaarijärjestelmän normaalin toimitusajan määrittäminen on tietenkin vaikeaa, koska siihen vaikuttaa tilauksen koko ja monimutkaisuus. Mutta on olemassa monia tekijöitä, jotka vaikuttavat toimitusaikaan.

Lineaarijärjestelmien varastointi vaikuttaa toimitusaikaan

Yksi melko ilmeinen tekijä, joka vaikuttaa toimitusaikaan on tavarantoimittajan varaston koko. Toinen tekijä on yksittäisten komponenttien volyymit. Mitä enemmän varastossa on tavaraa, sitä suurempi mahdollisuus on saada lyhyet toimitusajat, vaikka tarvitsisit suuren määrän komponentteja.

Mutta myös tuotevalikoiman laajuudella on merkitystä. Suuret volyymit eivät auta, jos tuotevalikoima on rajallinen. Tällöin toimittajan on todennäköisesti tilattava tiettyjä tarvitsemiasi komponentteja pidemmältä, mikä voi pidentää toimitusaikaa. Toimittajalla, jolla on paljon vakiokomponenteiksi ja varastotavaraksi luokiteltuja komponentteja, on huomattavasti paremmat mahdollisuudet ylläpitää ja taata lyhyitä toimitusaikoja. Jos toimittajalla on sekä suuri varasto että laaja valikoima, tulee keskimääräisen toimitusajan olla korkeintaan viikko, mukaan lukien mahdolliset muokkaukset.

Kuljetusmuodolla on merkitystä

Varaston sijainnila on myös merkitystä. Mikäli toimittajan päävarasto on Suomessa, voi toimitusaika kiireellisissä tapauksissa olla vain päivän tai pari. Tällöin toimittaja ei ole riippuvainen ilma- tai meriteitse tapahtuvista epävarmoista kaukokuljetuksista. Mitä suurempi etäisyys sinun ja toimittajan varaston välillä, sitä pidempi toimitusaika ja suurempi epävarmuus siitä, pystytäänkö pitämään sovittu toimitusaika.

Toimittajan joustavuus ja palveluhenkisyys on myös tärkeää. Toimittaja, joka on valmis lennättämään komponentteja Aasiasta tai lähettämään ne taksilla sinulle, ja joka on ilmoittanut tavoitteekseen aina taata nopeat toimitusajat, pystyy suuremmalla todennäköisyydellä vastaamaan tavoitteitasi. Ehkä toimittaja on myös valinnut eri kuljetusyritykset eri markkinoille taatakseen, että heillä on aina sopivin kuljetusmuoto, jotta he pystyvät toimittamaan aikataulun mukaisesti kullakin alueella.

Lataa tarkistuslista

Valmistuksen ja muokkaamisen mahdollisuus tärkeää

Joskus tilaus koskee vakiokomponentteja, mutta monessa tapauksessa vaaditaan erilaisia muokkauksia tai jonkun verran valmistusta. Keskimäärin noin 50 prosenttia kaikista lineaarituotteiden tilauksista sisältää jonkinlaista työstöä. Toimittajan valmius toteuttaa tällaiset muokkaukset vaikuttaa myös toimitusaikaan. Joskus tuotannosta vastaa alihankkija, mikä tarkoittaa, että toimittajalla ei ehkä ole hyvää yleiskuvaa todellisesta tuotantokapasiteetista, kun he ilmoittavat toimitusajan.

Joillakin toimittajilla on tämän takia oma työpaja muokkaamista ja valmistusta varten, minkä ansiosta he voivat paremmin valvoa prosessia ja siten myös toimitusaikaa. Heillä on myös enemmän joustavuutta leikata läpimenoaikaa tarvittaessa.

Mutta kaikkein tärkeintä on, että voit luottaa sovittuun toimitusaikaan. Tämän takia on joskus parempi sopia hieman pidempi toimitusaika, joka voidaan varmasti pitää, kuin lyhyt, joka osoittautuu liian optimistiseksi. Ylipäätään on tärkeää arvioida, miten toimittaja hoitaa logistiikkansa ja mikäli heillä todella on resursseja pitää lupauksensa.

Katso ratkaisumme

Näin optimoit hankintasi

Kerro ystävälle tai kollegalle: