2020-10-20

Näin käsittelet yhdensuuntaisuuspoikkeamia lineaarisessa liikkeessä

image001

Yhdensuuntaisuuspoikkeamien välttäminen lineaarisessa liikkeessä on lähes mahdotonta. On kuitenkin olemassa tapoja käsitellä niitä, jotta voit helpottaa johteen asennusta ja jatkossa vähentää johteiden kulumista.

Yhdensuuntaisuuspoikkeamien käsittely

Lineaarijohteet, joissa on kiertävät kuularivit ovat erittäin välyksettömiä, ja niillä on myös kyky käsitellä raskaita kuormia kaikkiin suuntiin suurella tarkkuudella ja liikkeen ohjauksella. Mutta joissakin tilanteissa ja sovelluksissa nämä vahvuudet voivat myös luoda rajoituksia. Vahvuuksien edellytyksenä on nimittäin, että johteet asennetaan yhdensuuntaisesti toisiinsa nähden. Tämä pitää tehdä suurella tarkkuudella – kyse on millimetrin sadasosista. Mikäli asennuspinnat eivät ole aivan tasaisia tai jäykkiä, voi asennuksesta tulla sekä aikaa vievä että kallis. Yhdensuuntaisuuspoikkeamat aiheuttavat myös kulumista, mikä puolestaan vähentää käyttöikää merkittävästi.

Mikä suunta ohjaa?

Ensimmäinen askel on määrittää, mikä suunta ohjaa ja millä on suurin tarkkuuden tarve. Onko tärkeintä, että lineaarijohde on välyksetön sivu- tai pystysuunnassa, vai voidaanko hyväksyä pieni poikkeama kaikkiin suuntiin? Vastauksen perusteella puolestaan päätetään, mistä johteista tulee kiinteitä ja mistä uivia. Käyttämällä lineaarijohteessa ohjaavien, kulmakompensoivien ja uivien johteiden sopivaa yhdistämää, saat tehokkaan ratkaisun, joka kompensoi rakenteiden yhdensuuntaisuus- ja kulmapoikkeamia sekä lyhentää asennusaikaa. Tärkeä etu on myös, että asennuspintoja ei aina tarvitse koneistaa.

Lue lisää lineaarijohteista

Johteiden yhdisteleminen

Käyttämällä yhtä kiinteää johdetta ja yhtä uivaa, voidaan ratkaista kahden asennuspinnan mukauttamisen ongelma. Tämä kompensoi kelkan aksiaalista liikettä ja yhdensuuntaisuuspoikkeamia.

Samalla tavalla kulmakompensoivan ja uivan johteen yhdistelmä voi kompensoida sekä yhdensuuntaisuus- että kulmapoikkeamia.

Tosin johteiden välinen etäisyys voi aiheuttaa ongelmia. Mitä pidempi etäisyys, sitä suurempi vaikutus on alustan mahdollisella kaltevuudella tai vinoudella, mikä tekee kompensoinnin vaikeammaksi tämäntyyppisellä ratkaisulla.

FI_CompactRail_T_U

FI_CompactRail_K_U

Lue lisää siitä, miten vältät yhdensuuntaisuuspoikkeamia

Soita minulle - Jaakko

Kerro ystävälle tai kollegalle: