2022-09-06

Hihnakuljettimien synkronoitu käyttö

20201009_101744

Usean hihnakuljettimen ajo synkronoidusti voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Moottorin sijainti ja hihnakuljettimien yhdistäminen toisiinsa ovat kaksi tekijää, jotka on otettava huomioon ratkaisua valittaessa. Tässä tarkastellaan lähemmin sekä kahden, että neljän hihnakuljettimen synkronointia.

Tarvekartoituksella oikeaan ratkaisuun

Hihnakuljetinta suunniteltaessa on otettava huomioon monia muuttujia. Kuljettimella käsiteltävän materiaalin koko, muoto ja paino ovat tärkeitä. Myös kuljettimen pituus, nopeus ja kuljettimelta vaadittu tarkkuus on otettava huomioon. Yksilölliset vaatimukset vaikuttavat kuljetinkokonaisuuden rakenteeseen.

Ei ole mitenkään harvinaista, että useita hihnakuljettimia on tarpeen käyttää rinnakkain ja synkronoidusti. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana sille, miten tämä voidaan toteuttaa. Lähtökohtana suunnittelussa on kuitenkin tehokkuus ja kannattavuus.

Synkronoitu rinnakkaiskäyttö synkronointiakselilla

Tässä esimerkissä sovellus vaati kahden erillisen hihnakuljettimen synkronoitua käyttöä. Kahden tavallisen rinnakkaisen hihnakuljettimen synkronointi erillisellä synkronointiakselilla on melko yksinkertaista. Synkronointiakseli mahdollistaa yhden moottorin käytön molemmille hihnakuljettimille.

Tällainen ratkaisu mahdollistaa materiaalin liikuttamisen kahdella kuljettimella rinnakkain täysin synkronoidusti. Kun yhdistetään kaksi kapeampaa hihnakuljetinta, kuten alla olevassa kuvassa, hihnojen väliin vapautuu tilaa. Tätä tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi materiaalia käsittelevän tarttujan asennuspaikkana.

Hihnakuljettimien välistä vapaata tilaa voidaan käyttää myös muihin prosesseihin, kuten jyrsintään, kaiverrukseen, teippaukseen, liimaukseen jne. Lisäksi ratkaisu on kustannustehokas verrattuna yhteen leveämpään hihnakuljettimeen, jonka leveys ylittää 1000 mm.

2_synkroniserade_bandtransportörerKaksi päätykäytöllä varustettua vakiomallista hihnakuljetinta , jotka on yhdistetty toisiinsa synkronointiakselilla.

Yksinkertainen rakenne neljän hihnakuljettimen yhteiskäyttöön

Miten yhdistää kahta useampi hihnakuljetin? Tässä esimerkissä neljää kuljetinta ajetaan synkronoidusti. Valitsemalla kuljettimen keskikäytöllä, eli moottori sijoitetaan kuljettimen keskelle, syöttöön ja purkuun vapautuu tilaa. Samalla moottori on suojassa laitteen alla.

Tämä mahdollistaa myös kustannustehokkaasti yhden suuremman moottorin käytön, jolla voidaan ajaa kaikkia neljää kuljetinta. Alla olevan kuvan sovelluksessa kuljettimien väleihin asennettiin pienillä kulmakiinnikkeillä 2mm rosteripelti. Säädettävät kulmakiinnikkeet mahdollistavat rosterilevyn asentamisen kuljetinhihnojen kanssa samalle korkeudelle kussakin välissä. Näin estetään kuljetettavan materiaalin putoaminen tai roikkuminen. Tällainen ratkaisu on kustannustehokas ja toimii hyvin mm. isompien materiaalien kuljettamiseen, kuten tekstiilien, kuitukankaiden yms.

4_synkroniserade_bandtransportörer

Sovellus, jossa neljää hihnakuljetinta ajetaan synkronoidusti keskikäytöllä.

New call-to-action

Kerro ystävälle tai kollegalle: