2021-10-27

Nopeat uudelleenohjelmoinnit ja Leanin 7 tarpeetonta hukkaa

Förpackningsmaskin_omställningmotor

Lean on tunnettu menetelmä, joka parantaa liiketoimintaa, vähentää hukkaa ja samalla tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Menetelmä perustuu kolmeen periaatteeseen, joista Muda edustaa hukkaa tai turhaa työtä, joka ei tuota lisäarvoa. Tämä on itsestään selvää useimmille yrityksille ja tavoite, johon kaikki pyrkivät. Mutta miten se saavutetaan? Muuttuvien työmenetelmien ja jatkuvan kehitystyön lisäksi on monia komponentteja ja teknisiä ratkaisuja, jotka voivat auttaa sinua matkan varrella. Yksi näistä on asemointijärjestelmät.

Lisääntyneet vaatimukset joustavuuden ja nopeuden suhteen

Monet valmistajat kokevat lisääntyviä vaatimuksia lyhyiden asetusaikojen ja suuren joustavuuden suhteen. Tuotantolinjaa pitää nopeasti pystyä sopeuttamaan eri tuotteille. Tämä on täysin sopusoinnussa Lean-periaatteiden kanssa. Mutta miten tämä tehdään, kun tuotantolinjalla on monta komponenttia, kuten ohjaimia, kiskoja, tarratulostimia ja kameroita, jotka kaikki on säädettävä? Manuaalisten säätöjen tekeminen esimerkiksi käsipyörillä voivat kestää useita tunteja. Lisäksi ongelmana on saada aikaan täsmälleen samat asetukset ja asennot joka kerta. Olivatpa koneenkäyttäjät kuinka tarkkoja tahansa, inhimillinen tekijä on aina olemassa. Automatisoimalla prosessi, ja asentamalla asemointijärjestelmiä kaikki komponentit voidaan heti tarvittaessa säätää yhtä aikaa tehokkaasti ja tarkasti uuteen asentoon.

Formatomställning_paket 

Mitä ovat asemointijärjestelmät?

Asemointijärjestelmät ovat valmiiksi koottuja yksiköitä, joissa on moottori, integroitu ohjaus, väyläyhteys ja mittausjärjestelmä. Ne ovat ihanteellisia esimerkiksi lineaariyksikön, sähkökäyttöisen toimilaitteen ja kuularuuvin ohjaamiseen. Koska asemointijärjestelmissä kaikki on integroitu hyvin pieneen kokoon, ne on helppo asentaa olemassa oleviin laitteistoihin. Mikäli tuotantolinjassa on käsipyörä, sen tilalle asennetaan asemointijärjestelmä ja kytketään se linjaan. Sen vaikeampaa se ei yleensä ole.

Tilaa koepakkaus

 

Seitsemän hukkaa ja miten ne vältetään asemointijärjestelmillä

Ylituotanto

Usein on houkuttelevaa valmistaa paljon jotain tuotetta, kun tuotantolinja on kerran sille mukautettu. Asemointijärjestelmien ansiosta kokonaista tuotantolinjaa voidaan muokata vain muutamassa minuutissa, jolloin ei tarvitse valmistaa enempää kuin on tarpeen eikä aikaisemmin kuin tarve vaatii. Ylituotanto saattaa johtaa hävittämiseen. Kestävän kehityksen näkökulmasta on lisäksi järkevää säästää sekä raaka-aineita että energiaa.
 

Odotusaika

Tuotantolinjan manuaalinen muokkaus kestää kauan. Automatisoidut asemointiprosessit vähentävät huomattavasti asetusaikoja ja yleisiä seisokkeja. Näin hyödynnetään resursseja siten, ettei henkilöstön tai koneiden tarvitse odottaa tuotannon käynnistymistä.
 

Varastot

Nopealla uudelleenohjelmoinnilla ja lyhyellä asetusajalla on helpompi valmistaa tilauksesta sen sijaan, että valmistaisi enemmän kuin on tarpeen ja varastoisi tavaraa. Suuri varasto sitoo pääomaa ja aina on olemassa vaara, että varastossa olevaa tavaraa ei koskaan käytetä tai myydä. Lisäksi varastot vaativat usein suurempia tiloja ja kokonaiskustannukset kasvavat monella eri tavalla.
 

Liike

Automatisoidun uudelleenohjelmoinnin ansiosta käyttäjän ei tarvitse manuaalisesti muuttaa tuotantolinjan eri osien asetuksia. Työntekijöiden työtapaturmat ja työperäiset sairaudet voidaan minimoida. Joustavien tuotantolinjojen ansiosta kokonaisia prosesseja, joihin kuuluu monia vaiheita, voidaan yhdistää ja näin ollen vähentää tavaroiden siirtelyä. Lisäksi prosessi vie huomattavasti vähemmän aikaa.
 

Vialliset tuotteet ja niiden korjaaminen

Älykkäät asemointijärjestelmät varmistavat, että määritetty asento säädetään aina samalla tavalla ja että sisäänrakennetut toiminnot korjaavat tahattomat muutokset automaattisesti. Näin vältetään poikkeamat ja mahdolliset reklamaatiot. Lisäksi vältetään tavaran hävittäminen sekä resurssien turha käyttäminen korvaavien tuotteiden valmistamiseen.
 

Liiallinen prosessointi

Automatisoitujen asemointijärjestelmien tarkkojen säätöjen ansiosta tuotantomäärää ei tarvitse prosessoida liiallisesti. Esimerkiksi testiversioita ei tarvitse tuottaa asetusten korjaamiseksi ja asentojen säätämiseksi. Ja koska uudelleenohjelmointi on niin nopeaa, voidaan tuotantoa mukauttaa ja karsia pois tarpeettomat vaiheet, jotka eivät tuota lisäarvoa tietyille tuotevaihtoehdoille.
 

Kuljetukset

Jos tuottaa vain tarvittavan, tavaroita ei tarvitse kuljettaa ja siirrellä turhaan. Esimerkiksi pitkälle kuljetettavat raaka-aineet tuottavat CO2-päästöjä. Turhalla kuljetuksella voidaan myös tarkoittaa turhaa tavaroiden siirtelyä tuotantolaitoksessa esimerkiksi pakattavan ja varastoitavan ylituotannon seurauksena, tai että tuotantolinja on suunniteltu siten, että tavaroiden siirtäminen prosessin seuraavaan vaiheeseen vaatii manuaalista työtä. Tällainen kuljetus ei tuota mitään lisäarvoa asiakkaalle tai tuotteelle, vaan ainoastaan vie resursseja.

 

Lean on tietenkin paljon enemmän kuin vain nopeita uudelleenohjelmointeja. Se on menetelmä, joka kattaa koko yrityksen ja sen liiketoiminnan. On kuitenkin hyvä tietää, että joskus on olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, joista voi olla apua.

hihnakuljettimista

Kerro ystävälle tai kollegalle: