2021-09-15

Pneumaattiset vai sähköiset sylinterit?

Pneumatic input to robot handle in intelligence factory

Pneumaattiset toimilaitteet ovat hyvin yleisiä teollisuusautomaatiossa. Vaikka pneumaattiset järjestelmät ovat usein erittäin hyvä ratkaisu, on olemassa kestävämpiä vaihtoehtoja, etenkin taloudellisuuden ja energiansäästön kannalta. Lisäksi sähköisillä sylintereillä on selkeitä etuja tehokkuuden, turvallisuuden ja tuotannon laadun kannalta.

 

Taloudellisuus ja energiansäästö

Yleisesti ottaen paineilmajärjestelmien hyötysuhde on huono. Kompressorit vaativat usein suuria määriä energiaa, minkä vuoksi niistä voi koitua suuria kustannuksia monelle yritykselle. Lisäksi suuri osa paineilmasta katoaa vuotojen takia ja pitkät johdot aiheuttavat painehäviöitä. Ei ole harvinaista, että jopa 50 prosenttia paineilmasta katoaa vuotojen takia. Sekä taloudellisuuden että energiansäästön kannalta kannattaa ehkä käyttää sähkökäyttöisiä toimilaitteita, koska niiden hyötysuhde on 80 prosenttia verrattuna pneumaattisiin sylintereihin, joiden hyötysuhde on noin 10 prosenttia.

Pneumaattinen ratkaisu voi tuntua houkuttelevalta ostovaiheessa, koska se on yleensä halvempi kuin vastaava sähköinen ratkaisu. Mutta korkean hyötysuhteen ja alhaisten käyttökustannusten ansiosta sähköisen sylinterin takaisinmaksuaika on huomattavasti lyhyempi. Kun iskunpituudet ovat hieman pidemmät ja mitat suuremmat, sähköratkaisusta tulee kannattava alle vuodessa – paineilman kustannukset ylittävät tällöin sähköratkaisun korkeammat investointikustannukset.

Tilaa koepakkaus

Turvallinen tuotanto validoiduille prosesseille

Sähköiset sylinterit voivat olla hieman monimutkaisempia asentaa kuin pneumaattiset sylinterit – mutta kun järjestelmä on paikallaan, saadaan turvallinen ja luotettava tuotanto, jossa on tarkat syklit ja toistettavuus. Sähköiset sylinterit ovat ohjelmoitavissa ja samaan sykliin voidaan lisätä useita eri asentoja. Pneumaattiset laitteet voidaan usein ohjelmoida yksinomaan pääteasentoihin. Lisäksi pneumaattisten järjestelmien hallinta on vaikeaa, eikä niillä saavuteta samaa tarkkuutta. Paineilma vaihtelee ja ympäröivät tekijät vaikuttavat siihen suuresti.

Tuotannossa, joka vaatii validoituja prosesseja, suositellaan sähkökäyttöisiä toimilaitteita, koska ne antavat täyden ohjattavuuden ja hallinnan ja takaavat siten tasaisen laadun. Kun kaikki asetukset ohjelmoidaan, tuotantovirtaa ei voi manipuloida tai vahingossa muuttaa. Sähköjärjestelmässä useimmiten esiintyvillä STO-toiminnoilla (Safe Torque Off) luodaan myös turvallisempi työpaikka koneenkäyttäjille ja huoltohenkilöstölle.

PNCE

Puhdas ja turvallinen työympäristö

Paineilmajärjestelmä voi vaatia paljon kunnossapitoa ja huoltoa. Vuodot on tarkistettava säännöllisesti ja suodattimet vaihdettava jatkuvasti puhtaan paluuilman varmistamiseksi. Tämä on tärkeää paikan päällä työskenteleville, mutta myös itse tuotannolle. Lääketekniikan ja elintarvikkeiden kaltaisilla aloilla puhtaalla sovellusympäristöllä on erittäin suuri merkitys. Näissä tapauksissa sähkökäyttöinen sylinteri voi olla parempi ratkaisu, koska sillä voidaan varmistaa suljettu järjestelmä. Toinen etu on, että sähköinen sylinteri on yleensä paljon hiljaisempi ja parempi tuotantohenkilöstölle, sillä paineilman käyttö aiheuttaa tunnetusti melua teollisuudessa.

Katso ratkaisumme

Kerro ystävälle tai kollegalle: