2023-12-18

Sorvi ja jyrsin, Rollcon koneenkäyttäjän Annelien kotikenttä

Annelie och Harmid i Rollcos verkstad

Luovuus näkyy hänen työssään kuularuuvien ja akselien kanssa sekä hänen harrastuksessaan betonin valamisessa. Sorvaus ja jyrsintä ovat osa tehtävistä, joista Annelie vastaa päivittäin Rollcon työpajassa.

Nimi: Annelie Jonsson
Ikä: 55 vuotta
Asema: Koneenkäyttäjä Rollcolla, Helsingborgissa
Vuodet Rollcolla: 12 vuotta

Työtehtävät

Annelie tuntee olonsa kotoisaksi Rollcon konepajassa, jossa hän on työskennellyt 12 vuotta. Kun hän aloitti yrityksessä, siellä työskenteli kolme koneenhoitajaa, nykyään kuusi.

– Kun aloitin, meillä oli konepajalla vain kaksi CNC-konetta. Nykyään niitä on viisi. Paljon on tapahtunut, sanoo Annelie.

Hänen tehtäviinsä kuuluu konepajan sorvien ja jyrsinkoneiden käyttö ja ohjelmointi. Koneilla työstetään kuularuuveja, akseleita, erilaisia alumiinikappaleita jne. asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Valmistamme myös joitakin Rollcon lineaariyksiköiden kokoonpanossa käytettäviä komponentteja.

Hauskinta

Annelie pitää työssään eniten siitä, että hänellä on paljon vapautta ja vastuuta. Hänellä on aina tuotantosuunnitelma, jonka pohjalta hän työskentelee, mutta hänellä on myös suuri vapaus suunnitella omaa työtään.

– Pidän siitä, Annelie sanoo.

Haasteet päivittäisessä työssä

Annelie ja hänen kollegansa tarvitsevat työnsä suorittamiseksi täydelliset ja tarkat piirustukset. Ne voivat tulla suoraan asiakkaalta tai Rollcon tekniseltä osastolta. Ajoittain piirustuksissa on virheitä, esimerkiksi jokin mitta tai toleranssi voi puuttua.

– Emme koskaan arvaile, sanoo Annelie, joka on ylpeä siitä, että työ tehdään oikein. Jos jokin on epäselvää, käännymme myyjän tai teknisen osastomme puoleen.

Annelien osaston operaattorit työskentelevät ennakoivasti ja tarkistavat työnsä aina sen valmistuttua virheiden ja reklamaatioiden riskin poistamiseksi.

Kysyttäessä, ovatko Covid-19 ja Ukrainan sota vaikuttaneet heihin paljon, Annelie sanoo, etteivät he ole huomanneet suoranaista materiaalipulaa.

– Ainakaan kovin paljoa. Meillä on erittäin suuri varasto sekä kuularuuveja, että akseleita. Tämä on luultavasti syy siihen, miksi meihin ei ole kohdistunut yhtä kovia vaikutuksia kuin joihinkin muihin yrityksiin, hän sanoo.

Mikä luonnehtii Rollcoa yrityksenä?

– Meidän on toimitettava nopeasti ja pystyttävä hallitsemaan nopeasti muuttuvia tilanteita. Joskus emme pysty siihen, vaikka haluaisimme. Voi olla tekijöitä, joita emme voi hallita ja jotka aiheuttavat ongelmia. Ihmiset voivat esimerkiksi sairastua. Yritämme yleensä kierrättää henkilökuntaa, mutta joissakin tehtävissä se ei ole mahdollista. Osastollani tehtäviin töihin vaaditaan jonkin verran koulutusta.

– Keskitymme aina asiakkaaseen, ja sitä me haluamme. Kaikki muu on vähemmän tärkeää, Annelie sanoo.

Piirustukset ja digitointi

Annelien ammattivuosien aikana digitaalinen kehitys on todella lähtenyt vauhtiin. Hän sanoo, että koneet pystyvät nyt vastaanottamaan piirustuksia suoraan digitaalisesti.

– Emme ole vielä aivan valmiita tämän suhteen, mutta teemme kovasti töitä sen eteen.

Annelie suhtautuu tähän kehitykseen hieman ristiriitaisin tuntein. Vaikka hän näkee digitalisoinnin taloudelliset hyödyt, hän nauttii ohjelmien luomisesta koneille.

– Se on hauskinta, hän sanoo.

Parasta Rollcolla työskentelyssä

– Työskentelen mahtavassa tiimissä. Näin ei aina ole ollut vuosien varrella. Tällä hetkellä tulemme hyvin toimeen ryhmässä. Töihin on hauska mennä.

Jos sinun pitäisi tehdä töitä, mutta et tarvitsisi rahaa, minkä työn valitsisit?

– Olisin luultavasti täällä, mutta en ehkä kokopäiväisesti. Voisin mahdollisesti käyttää puolet ajasta harrastuksiini. Vaikka voittaisin lotossa, en luultavasti lopettaisi työntekoa. Siitä tulee hyvä mieli.

Annelie kertoo valavansa betonia vapaa-ajallaan ja aloittaneensa hiljattain myös kynttilöiden valamisen.

– Betonin valaminen edellyttää, että olen työpajassani, mutta kynttilöitä voin tehdä kotona. Pidän siitä, se on rentouttavaa, hän sanoo.

Kerro ystävälle tai kollegalle: