2022-03-24

Tehokkaat pakkauskoon muutokset pullotuslaitoksissa

Tappningsanläggning

Pullotuslinjoilla pulloja on usein useita eri kokoja ja eri materiaaleista valmistettuja. Tämä asettaa vaatimuksia tuotannon joustavuudelle: koneet on voitava säätää eri pakkauksille nopeasti ja tarkasti.
Pullot on usein sekä tarkastettava että täytettävä – vaiheet, jotka molemmat edellyttävät tehokasta formaatin vaihtoa.

Formaatin vaihtamista tarvitaan lähes kaikkialla

Formaatin vaihdot ovat yleisiä periaatteessa kaikilla toimialoilla. Kohteet on vain osattava tunnistaa. Usein on mahdollisuus alentaa kustannuksia, parantaa laatua ja kehittää teknistä ratkaisua käyttämällä oikeita komponentteja. Asemoivat servotoimilaitteet ovat ratkaisu, joka voi täyttää kaikki nämä toiveet yksinkertaisella tavalla. Pullotuslaitoksen prosessi havainnollistaa hyvin mitä tarkoitamme.

Linear Applications

Reitti tehtaan läpi

Pullotuslinjalla enemmän tai vähemmän hauraita pulloja liikkuu suurella nopeudella. Niitä voi liikkua jopa 72 000 kappaletta tunnissa.
Yleensä pullot läpäisevät seuraavat vaiheet:

  • Huuhtelu ja puhdistus
  • Täyttö
  • Korkitus/kapselointi
  • Merkintä/etiketöinti
  • Pakkaus

Useat näistä vaiheista sisältävät prosesseja, joissa pulloja käsittelevän koneen formaattia on muutettava pullojen kulkiessa linjalla. Tämä edellyttää rakennetta, jossa formaatin vaihtoihin vaadittava aika on minimaalinen ja tarkkuuden on säilyttävä vaihdon aikana.

Tappningsanläggning_omställningsmotor

Formaatin vaihto pullotuslinjalla

Hygienia – tärkeä kysymys

Kierrätyspulloja käsittelevissä tehtaissa puhdistus on a ja o. Tehtaan on kyettävä takaamaan, että pestyt pullot ovat hyväksyttävässä kunnossa, kun ne jälleen saapuvat kuluttajille. Automaattisella prosessilla, jossa formaatin vaihtoon koneessa eri pullojen välillä riittää napin painallus, on monia etuja manuaaliseen ratkaisuun verrattuna. Ihmiskosketuksen tarve koneeseen minimoidaan.

Ajansäästöä ja virheiden eliminointia

Automaattiset formaatin vaihdot tehostavat prosessia useilla tavoilla. Varsinainen vaihtoprosessi on välitön. Kun järjestelmä on säädetty oikein, virheiden riski poistuu ja koneenkäyttäjän työmäärä vähenee.

Vaikka investointi asemointijärjestelmiin voikin olla suurempi kustannus nyt, se tuottaa pitkällä aikavälillä suuria säästöjä.

C-rail kit

Kerro ystävälle tai kollegalle: