2023-01-24

Varastoautomaatio kameralla ja lineaariyksiköillä

Blog_Visionkamera_2

Varastovirtoja voidaan tehostaa ottamalla käyttöön erilaisia automaatioratkaisuja. Yksi esimerkki on kamerat, jotka sopivat erinomaisesti yhteen tai useampaan lineaariyksikköön. Yhdessä ne voivat automatisoida osavaiheita ja siten tehostaa tuotantoa. Tässä blogikirjoituksessa kerromme lisää kameroista yhdistettynä lineaariyksiköihin.

Mikä on näköjärjestelmä?

Kamerajärjestelmää tai näköjärjestelmää, kuten sitä myös kutsutaan, voidaan käyttää ohjausyksikkönä monenlaisissa sovelluksissa. Kamera koostuu anturista, joka voi lukea väriä, muotoa tai viivakoodia, ja ohjaimesta, joka välittää jatkokäsiteltyä dataa. Kerätyllä tiedolla voidaan sitten ohjata muita sovelluksen osia, esimerkiksi mihin kohtaan lineaariyksikkö tulee siirtää. Näin vaiheita voidaan automatisoida ja manuaalinen käsittely vähenee.

New call-to-action

Kamera yhdistettynä lineaariyksiköihin

Yhdistämällä kamera yhteen tai useampaan lineaariyksikköön voidaan luoda älykäs ja edistyksellinen järjestelmä. Sellainen ratkaisu voisi toimia lajittelukoneissa, pick & place -sovelluksissa tai nopeasti muokattavissa sovelluksissa. Tämäntyyppisten järjestelmien tarjoama data voi olla ratkaisevan tärkeää hallittaessa varastovirtoja. Kameran hyödyntäminen sovelluksessa, joka käsittelee ja lajittelee tavaroita, voi säästää sekä aikaa että resursseja verrattuna manuaaliseen käsittelyyn. Usein se myös vähentää virheiden määrää.

New call-to-action

Esimerkki automaatiovirtauksesta

Alla olevalla videolla esittelemme koneen, joka koostuu kamerasta, hihnakuljettimista ja lineaariyksiköistä. Kamera tallentaa palikan koon ja tieto välitetään lineaariyksikön ohjaimelle. Lineaariyksikön asentoa säädetään. Kun seuraava palikka kulkee hihnalla, kamera tallentaa tiedot uudelleen ja sykli jatkuu. Tässä on yksinkertaistettu esimerkki automaatiovirtauksesta.

Kerro ystävälle tai kollegalle: