2023-02-14

Lineaarilaitteet tehokkaampaan materiaalinkäsittelyyn

Sähkömekaaniset sylinterit ovat nopeasti ja helposti konfiguroitavissa erilaisiin sovelluksiin, ja ne on suunniteltu toimimaan ja sopimaan teollisuusservomoottorien kanssa.

Erinomainen pick & place -sovelluksiin

Sähkömekaanisia sylintereitä käytetään enimmäkseen yksinkertaisiin liikkeisiin jonkin vetämiseksi, työntämiseksi tai nostamiseksi. Ne sopivat täydellisesti sovelluksiin, jotka vaativat turvallista, tarkkaa ja hallittua liikettä. Yksi tämäntyyppisten tuotteiden yleisimmistä sovelluksista on pick & place -ratkaisut.

Sähkömekaaniset sylinterit soveltuvat hyvin lajittelukoneisiin ja syöttöjärjestelmiin. Niitä voidaan käyttää yhdessä hihnakuljettimien kanssa komponenttien lajitteluun ja kuljettamiseen varastosta kokoonpanoon tai toisaalta kokoonpanosta pakkaamiseen. Ne ovat myös nopeasti muokattavissa uusiin sovelluksiin, kuten etiketöintiin tai tulostuspäiden käyttöön.

New call-to-action

Tarkat syklit ja toistettavuus

Sähkömekaaniset sylinterit ovat yleensä kalliimpia kuin vastaavat hydrauliset tai pneumaattiset laitteet, mutta pitkällä aikavälillä ne ovat sekä tehokkaampia että taloudellisempia. Ne vaativat vähän huoltoa, ovat energiatehokkaita ja vähentävät seisokkien riskiä. Hydrauliset tai pneumaattiset järjestelmät voivat olla herkkiä paineilman tai hydrauliöljyn muutoksille. Sähköiset versiot takaavat tarkat syklit ja hyvän toistettavuuden.

Muita etuja ovat sähkömekaanisten sylinterien kompakti koko, keveys ja hiljainen ääni.

Linjära ställdon

Lue lisää sähkömekaanisista sylintereistä:

New call-to-action

Kerro ystävälle tai kollegalle: