2023-01-10

Tehokasta varastovirtaa älykkäiden lineaariyksiköiden avulla

Blog_QME

On lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa automaatioratkaisuja varasto- ja konepajavirroissa. Automatisoimalla valikoituja vaiheita voit muun muassa luoda paremman työympäristön ja tehokkaamman tuotannon. Kerromme sinulle lisää siitä, kuinka älykkäät lineaarilaitteet voivat parantaa virtausta.

Varastoautomaatio muuttuvassa maailmassa

Nykypäivän varastot ja työpajat voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Sähköisen kaupankäynnin ja digitalisoinnin lisääntyessä lyhyille läpimenoajoille ja tuotannon tehostamiselle asetetaan yhä korkeampia vaatimuksia. Automaatio voi helpottaa asiakkaiden odotusten täyttämistä, samalla kun korkea laatu ja hyvä työympäristö säilyvät. Varastoautomaatio on laaja ala, johon mahtuu monenlaisia ratkaisuja. Eri tehtävillä ja sovelluksilla on erilaiset vaatimukset – jotkut ovat yksinkertaisia ja jotkut edistyneempiä. Yksinkertaiset liikkeet ja muutokset voidaan automatisoida lineaariyksiköiden avulla.

New call-to-action

Esimerkki automaatiovirtauksesta

Lineaariyksiköitä löytyy useista sovelluksista. Alla olevassa videossa näytämme esimerkin siitä, miten QME-yksikkö voi toimia yhteistyössä kameran kanssa yksinkertaisessa automaatiovirtauksessa. Tämä kyseinen lineaariyksikkö on erityisen kustannustehokas ratkaisu, koska se toimitetaan yleensä asennusvalmiina, säästäen siten sekä rakentamis- että kokoonpanoaikaa. Se voidaan varustaa kuularuuvilla tai trapetsiruuvilla riippuen sovelluksen tarkkuusvaatimuksista. Yksikkö säätää sijaintiaan kameralta tulevan datan, tässä tapauksessa lohkojen korkeustietojen, perusteella. Vastaavia toimintoja löytyy muun muassa verkkokauppojen virroista, joissa postipaketit lajitellaan osoitetarran, painon tai pituuden mukaan. Muita vaihtoehtoja, joissa tämän tyyppisiä lineaariyksiköitä voidaan käyttää, ovat pick & place -sovellukset, sekä yleisesti nopeita muokkauksia vaativat sovellukset.

New call-to-action

Kerro ystävälle tai kollegalle: